DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 07.02.2013 22:48:32 

Zdraví
http://brigazzleb.wbs.cz/Uvod.html Briga Dakam Mapa webu
 
Appenzellský salašnický pes 
( Appenzeller Sennehnhund )
 
Není známo, že by apenzellský salašnický pes trpěl nějak vážnými chorobami. Je málo náchylný k nemocem a má dlouhý život. Např. Brigy prababička se dožila krásných 15 l et Daphne od Erftquelle , baička od Ryca Ch. Kyoto von der Erftquelle  stále jsi užívá svýho 10letého mládí ,a Její pra pra dědeček se ožil krásných 16! let Asterix von der Ertquelle 
U Appenzellských salašnických psů se vyskytuje
 
 
  Dysplazie kyčelního kloubu ( DKK )
 
O dysplazii kyčelního kloubu hovoříme, je-li tento kyčelní kloub nedostatečně vyvinut. Tato vývojová vada j typická především pro střední až velká plemena menší plamena jimi netrpí

 
Příznaky :
 
Bezpečnou diagnózu je možné vyslovit teprve na základě rentgenového vyšetření. Ačkoliv se příznaky mohou značně lišit, většinou u postižených  zvířat můžeme pozorovat nejistotu chůzi při běhu takzvaný zaječí skok, kdy se obě zadní končetiny se odrážejí od podložky současně. Nápadný je u těch to psů i sed, kdy obě nohy jsou položeny  jedním směrem. Chovatel nemusí na takto nemocném zvířeti pozorovat zvláště vyrázné změny v chování.Důsledky poruchy kyčelního kloubu se v pokročilém věku zpravidla značně zhoršují a navíc a je komplikují záněty.
 

 
Genetika - základní směr prevence.
 
Vznik dysplazie kyčelního kloubu ovlivňuje soubor genů. Může se projevovat jen nenápadnými příznaky, ale při vážné vývojové poruše kyčelního kloubu také na první pohled patrnými pohybovými obtížemi zvířete.
Nejčastěji ovlivňuje tělesná výška, váha a rychlost růstu. U obřích plemen a velkých plemen se vyskytuje častěji než u malých a středních plemen
 
 Rychlost růstu je důležitou proporcí pro rozvoj kostí . Regulovaný růst je důležitý pro rozvoj kostry, přičemž kritické období podle dokumentů je do 4,5 měsíce jejich života . Kostra nedrží krok s vývojem šlach a svalů dochází k abnormálnímu vývoji kostí a koubů. Další faktorem je nadbitek energie v krmivu nedostatek bílkovin, nadbitek vápníku. Poměr fosforu  a vápníku by měl být v pomeru 1,3 - 2,1. Vliv má rozněž i vitamín C,  který je důležitý  pro syntézu kolagenu a tím i tvorbu kostní tkáně.
Nadměrný pohyb štěňat až do věku 6 měsíců by měl být omezeny aktivity jako je běh u kola a velmi intenzivní trénink. Prospěšné je ohybovat se na měkkém povrchu a ne na kluzké dlažbě .
 
podle závažnosti změn patrných na RTG snímcích rozdělujeme
 
DKK do několika stupňů:
 • 0 ( podle FCI A ) = negativní
 • 1 ( B ) = hraniční
 • 2 ( C ) = lehký
 • 3 ( D ) = středně těžký
 • 4 ( E ) = těžký 
 
Léčení DKK
 
Výživa
 
Množství a jakost potravy mladých vyvíjících se jedinců je zásadním činitelem ovlivňujícím rozvoj kyčelní dysplazie. U jedinců se stejnou predispozicí se tak onemocnění může projevit různě intezivně. Štěně, které dostává kaloricky ydatnou stravu roste doslova před očima bude s velkou pravděpodobností postiženo výrazněji než zvíře , ketré roste pomaleji, v průběhu delšího časového období.
 
 První výrázné příznaky vrozené dysplazie kyčelního kloubu se projevují u rychle roztoucích psů ve věku 4 - 9 měsíců

 

Příčiny vzniku DKK

Hlavní roli při vzniku DKK hraje dědičnost. Bylo zjištěno, že při křížení dvou negativních jedinců (bez DKK) je podle různých výzkumů v průměru 26% (16 – 43 %) pravděpodobnost, že jejich potomek bude mít pozitivní nález. Při páření jednoho pozitivního (nemocného) a jednoho negativního (zdravého) jedince je to až 48 % (25 – 62%), u dvou pozitivních rodičů pak je 77% (46 – 93%) pravděpodobnost postiženého potomka. Při zvyšujícím se stupni DKK u rodičů roste statisticky četnost a stupeň postižení i u potomků, bez ohledu na to, nese-li vadné geny otec nebo matka.

 Zdroje - četba Domácí lékař Vašeho psa - Eric Allan , Rowan Blogg
            - internetové stránky http://www.vetcentrum.cz


 
DKL
DILATACE A TORZE ŽALUDKU (GDV)

Toto onemocnění se vyskytuje zejména u plemen s hlubokým hrudníkem.

Obvykle vzniká po nakrmení, které je spojeno s pohybem. Průběh je perakutní nebo akutní. Dilatace, neboli zvětšení žaludku (buď vodou, krmivem, plynem), může být předstupněm torze žaludku. Torze, neboli přetočení žaludku může být po směru hodinových ručiček nebo v protisměru. Vlivem zvětšení žaludku dojde k zaškrcení zadní duté žíly a portální tepny, omezí se přítok krve k srdci, následné nedokrvení tkání a poruchy srdečního rytmu. Zablokuje se vstup i výstup do žaludku, „zaškrtí „ se slezina. Potrava zůstává v žaludku a plyny nemohou odcházet ven, nedostatek kyslíku způsobuje nekrózu tkání- postihuje srdce, ledviny, žaludek, tenké střevo. Ke smrti zvířete dochází v důsledku oběhového a plicního šoku a sepse.

Majitel na svém zvířeti pozoruje neklid, rozšiřující se tympanické břicho, nápinky na zvracení, nadměrné slinění. Zvíře je nahrbené, má zvýšenou dechovou i tepovou frekvenci. Pro záchranu zvířete je důležitá okamžitá návštěva veterinárního lékaře po zjištění prvních příznaků.

Úmrtnost u tohoto onemocnění je až 45% u léčených zvířat!

Diagnostika GDV se provádí rentgenologickým vyšetřením.

Jediným řešením je chirurgický zákrok, před kterým je nutné zvíře stabilizovat. Aplikují se infuze, antibiotika, protišoková léčba. Při chirurgickém zákroku dojde k návratu žaludku do původní polohy, popř. odstranění odumřelé sleziny a nekrotické tkáně žaludku a k přišití žaludku ke stěně břišní, jako prevence opakovaného vzniku tohoto onemocnění.

Pooperační terapie se skládá z infúzní terapie, podávání antibiotik a hladovky min. 24 hod. po zákroku a následné pomalé rozkrmování zvířete dietním krmivem (komerční diety i/d).

 

Prevence vzniku GDV:

 • krmivo rozdělit do několika menších dávek během dne
 • ihned po nakrmení nepodávat vodu
 • před a po nakrmení omezit pohyb, min.1,5 hod. klid -
 • ve vícepočetných chovech zvířata od sebe oddělit
 • zvláštností je tzv. GASTROPEXIE, což je preventivní chirurgická fixace žaludku ke stěně břišní

 

 

Cizí těleso v trávicím traktu

 

Anamnéza:

bohužel spousta berňáků, zejména zvědavých a mladých je schopna sežrat na co přijdou a tak při určitých příznacích je třeba myslet i na tuto diagnózu.....

 

Příznaky :

 

bolestivé kňučení, neklid, válení se, zvracení, nechutenství, absence stolice nebo přítomnost pouze řídké stolice . Záleží na druhu a lokalizaci cizího tělesa, někdy jsou příznaky nevýrazné.Teplota se drží delší dobu v normálu. Diagnostika :

rentgen pokud nic není vidět i kontrastní rentgen.

 

 

Léčba :

dle druhu cizího tělesa, jeho velikosti a lokalizaci, nutno konzultovat s odborníkem.

 • pokud je v žaludku a není velké, možnost zkusit vyvolat zvracení nálevem 1% peroxidu vodíku naředěného 1:1 z vodou.
 • pokud se nachází v zadní části trávicího traktu a je naděje na projití možno vyzkoušet parafinový olej podaný přes konečník a do tlamy.
 • okud se nachází v přední části střeva a zejména pokud již pes zvrací, je nejlépe vyjmout cizí těleso chirurgicky.

MVDr. Andrea Lerchová

 

HYPERTROFICKÁ OSTEODYSTROFIE (Möllerova-Barlowova nemoc, „psí skorbut“)

 • dosud se nezná přesná příčina vzniku tohoto onemocnění
 • projevuje se u dospívajících psů velkých plemen
 • typický je pro toto onemocnění postoj končetin do písmene „X“
 • dochází k přetížení růstových ploten dlouhých kostí, které vedou ke změnám na kostech

 

 

Symptomy:

 • kulhání
 • kosti jsou zduřelé, bolestivé
 • častěji se projevuje oboustranně („kravský postoj“)
 • v těžkých případech nechutenství, apatie

 

 

Terapie:

 • důležitý je klid (4-6 týdnů)
 • úprava krmné dávky (vyvážený energetický obsah krmiva)
 • nesteroidní analgetika

Prognóza je dobrá, velmi často onemocnění spontánně odezní, v těžkých případech může vést k trvalé remodelaci kostí

 

 

RETENCE RŮSTOVÉ CHRUPAVKY (RCC)

 • jedná se o poruchu osifikace v zóně růstové plotny
 • u rostoucích psů velkých a obřích plemen v období 4 – 8 měsících
 • poruchy růstu loketní kosti do délky
 • většinou oboustranně

 

 

Symptomy:

 • vnější vytočení tlapky
 • oblast je na pohmat bolestivá
 • nemusí se klinicky projevit, k diagnostice může dojít při náhodném RTG vyšetření

 

 

Terapie:

 • pokud dojde k deformitám na kostech, pak chirurgické řešení

 

 

OSTEOCHONDRÓZA (OCD)

 • osteochondritis disecans (OCD)
 • jedná se o odloučení chrupavky z povrchu kloubu
 • především u ramenního kloubu

 

 

Symptomy:

 • typický postoj
 • končetina rotována vně
 • výrazná bolestivost

 

Příčiny:

 • intenzivní růst
 • dědičnost
 • trauma

 

 

Terapie:

 • omezení pohybu do 7. měsíce stáří
 • chirurgicky

 

 

PANOSTITIS IUVENILIS (Juvenilní osteomyelitida)

 • spontánně vznikající onemocnění i samovolně ustupující
 • obvykle ve stáří 5-12 měsíců
 • častější je výskyt u psů než u fen

 

 

Symptomy:

 • náhle vzniklé kulhání, většinou nejdříve na hrudních končetinách, pak se střídá
 • probíhá cyklicky – v 2-3 týdenních intervalech

 

 

Terapie:

 • klid
 • analgetika
 • nesteroidní antiflogistika

 

 

Prognóza:

 • dobrá, příznaky samy vymizí kolem 18. měsíce stáří 
Zdroje www.kssp.cz